Công khai
Quay lại

Tờ trình hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Ngày 27/07/2016, 14:07

PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 15/ TTr - MGTH

      Thới Hòa, ngày 25  tháng 7  năm 2016

 

 

TỜ TRÌNH

(Về việc thu tiền học sinh mầm non năm học 2016 – 2017)

Kính gửi: Ủy ban Nhân Dân Phường Thới Hòa.

- Căn cứ Nghị Định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

           - Căn cứ Nghị Quyết số 15/2015/QĐ-HĐND, ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ khóa VIII – kỳ họp thứ mười tám quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

          - Thực hiện theo công văn số 38/HD-SGDĐT ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý các khoản thu, chi trong việc tổ chức thu, chi dịch vụ bán trú và dạy – học 2 buổi/ ngày;

          - Thực hiện theo công văn số 830/HD- PGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý thu, chi học phí và các khoản thu khác ngoài học phí từ năm 2013- 2014;

          - Thực hiện thu hộ theo hợp đồng Bảo hiểm Bảo việt Ô Môn số CTH. D03.HS.15.HD 67, ngày 05 tháng 8 năm 2016.

          - Thực hiện hướng dẫn của phòng giáo dục quận Ô Môn về việc tổ chức lớp học hai buổi, bán trú trong trường Mầm non.

          - Thực hiện theo công văn 1492/SGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 8 năm 2015 về việc hướng dẫn tạm thời về thu, chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015-2016 trong các  trường công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Sau khi tham khảo cách tổ chức lớp học hai buổi, bán trú ở một số trường trong Thành Phố Cần Thơ và trong quận Ô Môn.

 - Ban giám hiệu và Ban đại diện CMHS trường Mẫu giáo Thới Hòa, kính trình đề nghị đến UBND Phường Thới Hòa cho phép trường thu các khoản đóng góp như sau:

* CÁC KHOẢN THU:

I. THU BẮT BUỘC:

1. HỌC PHÍ:

       - Thu học phí : 65.000đ/cháu/tháng x 9 tháng = 585.000đ (Thu theo tháng)    

      + Miễn học phí: Đối với các trường hợp sau:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước (Có sổ nghèo hợp lệ, có tên trẻ).

6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Giảm học phí: Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

II. THU HỘ:

- Bảo hiểm tai nạn học sinh trường mầm non: 100.000đ/ cháu/ năm.

Rất mong được sự chấp thuận của UBND Phường Thới Hòa.

 

TM. BĐD CMHS                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hồng My                                                      Ngô Thị Xuân Thủy

 

          DUYỆT  UBND PHƯỜNG THỚI HÒA