Danh mục loại văn bản
Từ khóa
TTTên loại văn bảnSửaXóa
1 Luật
2 Nghị Định
3 Quyết định
4 Thông tư
5 Văn bản khác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?
Cập nhật loại văn bản
Tên loại văn bản *