Kế hoạch

 

PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 07/ TTr - MGTH

     Thới Hòa, ngày 17  tháng 5 năm 2019

 

          

TỜ TRÌNH

Về việc xin giữ trẻ trong trẻ 2019

 

          Kính gửi : Phòng GD-ĐT Quận Ô Môn;

                            UBND Phường Thới Hòa - Quận Ô Môn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Phụ huynh. Đồng thời, tạo điều kiện cho phụ huynh an tâm công tác và tạo sân chơi vào dịp hè cho các cháu (ôn luyện các môn năng khiếu như múa hát, vẽ, nặn...) dưới sự giám sát, gợi ý của giáo viên giúp các cháu vui khỏe, an toàn trong hè 2019.

Nay trường Mẫu Giáo Thới Hòa xin phép Ban lãnh đạo Phòng, UBND Phường Thới Hòa cho trường được tổ chức giữ trẻ với các nội dung như sau:

1. Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi

- Thc hin các quy đnh về xây dựng tờng học an toàn, phòng, chống tai nn tơng tích trong cơ sgiáo dục mm non (Tng tư s13/2010/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD&ĐT.

- Tuyệt đối không trả trẻ cho ngưi lkhi không có s uquyền của cha mtrẻ. Làm tt công tác tuyên truyn vi phụ huynh không để trẻ một mình đến trường và về nhà.

- Nhà trường, nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đi cho trtrong thời gian tổ chức hot động hè, phòng tránh tai nn cho trẻ, nhà trường không tổ chức cho trẻ đi tham quan, dã ngoi bên ngoài.

- Nhn trẻ học hè theo số lượng giáo viên đăng ký dạy hè và phân vào nhóm lớp đúng theo qui định để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Nhà trường phân công, btrí ít nhất 2 GV/1lớp theo đúng Điều lệ tờng mm non. Tuyệt đối không nhn trkhi trưng, lp chưa đảm bảo các điu kin an toàn cho tr.

2. V chăm sóc nuôi dưỡng

- Thực hin nghiêm c quy chế chămc, vsinh cho trẻ. Tổ chức ăn  đm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện nghiêm túc những qui đnh về vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thực phẩm đm bo an toàn vệ sinh, cải tiến thực đơn phù hp theo mùa và đạt cht lưng dinh dưỡng; Cung cấp khu phn dinh dưng đúng qui định cho các cháu theo các ba ăn trong một ngày. Công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý cht lưng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy đnh: ng khai thc đơn và tin ăn hàng ngày ca tr, thực hin nghiêm c vic giao nhn thực phẩm, duy trì ký kết hp đồng thc phm, lưu mẫu thực phm như trong năm hc.

- Tăng cưng ng tác vệ sinh môi tng (trong và ngoài lp), phòng chống dịch bnh mùa hè đc bit đối vi bệnh tay- chân- miệng, st xuất huyết, đau mắt đ.Tng xuyên vsinh đồ dùng đồ chơi, sàn nhà.

- Tuyên truyền với cha mhọc sinh phối hp vi nhà trưng trong ng tác phòng chống dịch Tay- Chân- Ming, sốt xut huyết, đau mắt đ, thực hin tốt công tác vsinh cá nhân và vệ sinh ăn ung cho trẻ (rửa tay bng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và hot động ngoài trời, hàng ngày tm rửa thay quần áo, không để trẻ mút tay và đưa đchơi lên miệng.

3. Tổ chc các hoạt động giáo dục :

- Xây dựng kế hoạch và tchức các hot đng giáo dục phù hợp với độ tuổi. Tuyệt đi không dạy trước chương trình ở các độ tui. Đối với trẻ 5 tuổi không được dạy trước chương trình lp 1 dưới bt kỳ hình thức nào.

- Thực hin đúng lịch sinh họat cho trẻ như trong năm học và không tự ý bỏ bt các yêu cầu khi tổ chức lịch sinh hot ca trẻ; cng cố kiến thức, k năng đã học, không dạy trước chương trình. Tăng cường tchức các hình thức cho trẻ hoạt đng vui chơi, trẻ được tham gia vào các hot đng theo ý thích hng thú và sáng to của tr.

- Đm bảo đđdùng, đchơi và phương tin phục vụ học tập và sinh họat cho trẻ.

4. Nhà trường có tổ chc cho giáo viên nghhè chu đáo đhồi phục sức khỏe trong 10 ngày đầu tháng 6. Bố trí cho giáo viên nghỉ luân phiên tnh nhiu đợt để có thể chuẩn bị sức khỏe cho năm học mới. Từ ngày 01/8/2019 các giáo viên sẽ đưc học bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế họach cụ thể.

5. Mọi hot động sa chữa trong hè được chuẩn bchu đáo đđảm bo kng ảnh hưởng tới họat động, sự an toàn của trẻ và nhà trưng.

6.Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xut nhất là khi xảy ra việc gì bt thưng như: tai nn, dịch bệnh, ngộ độc thc phm phi báo cáo ngay cho lãnh đo địa phương và các cp quản lý giáo dc.

7. Thời gian, phân công và kinh phí tổ chức:

* Thời gian:

- Ngày bắt đu giữ trẻ trong hè: Ngày 17 tháng 6 tháng 2019.

- Ngày kết thúc hoạt động hè: ngày 26 tháng 7 năm 2019.

* Số trẻ dự kiến: 60 cháu.

- Trẻ từ 18 đến 36 tháng: 20 trẻ.

- Trẻ từ 3 đến 5 tuổi: 40 trẻ.

* Số giáo viên đăng ký dạy hè: 06 giáo viên.

- Mẫu giáo: 4 GV/2lớp (3 tuổi , 4 tuổi, 5 tuổi)

- Nhà trẻ: 2 GV/1nhóm 25-36 tháng

* Cấp dưỡng + Tạp vụ : 04 người

* Kinh phí:

- Tiền học phí và phụ thu bán trú là 600.000/cháu/ 6 tuần. Dự chi như sau:

+ Cấp dưỡng (3 người) mỗi người: 2.500.000/ tháng/ người (Nấu ăn sáng, trưa và ăn xế)

+ Giáo viên (06gv) mỗi người :     3.500.000

+ Tạp vụ (1 người ) mỗi người :    2.500.000

+ CBQL: (01 người)  mỗi người :  2.500.000

+ Thủ quỹ (01 người) mỗi người:  2.500.000

- Tiền ăn: Ăn sáng + sữa chua+ ăn trưa + ăn xế: 23.000đ/ ngày/ cháu.

Trường Mẫu giáo Thới Hòa kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa xem xét, chấp thuận cho nhà trường tổ chức giữ trẻ trong hè theo kế hoạch. Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT;

 - UBND phường Thới Hòa;

 - Lưu: VT.

 

  XÁC NHẬN HỘI PHHS                                           HIỆU TRƯỞNG

            Trưởng ban  

 

              ( đã ký)                                                            ( đã ký)

 

        Lê Thị Hồng My                                                Ngô Thị Xuân Thủy