Kế hoạch

 

PHÒNG GDĐT QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỚI HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 28/ TTr - MGTH

     Thới Hòa, ngày 22  tháng 8  năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thu tiền học sinh mầm non năm học 2017 – 2018)

Kính gửi: Ủy ban Nhân Dân Phường Thới Hòa.

- Căn cứ Nghị Định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

       - Căn cứ Nghị Quyết số 15/2015/QĐ-HĐND, ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ khóa VIII – kỳ họp thứ mười tám quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

         - Thực hiện theo công văn số 2374/STC-TCHCSN ngày 25 tháng 7 năm 2017 về việc mức thu học phí năm học 2017-2018 của Sở giáo dục và Đào tạo;

        - Thực hiện theo công văn số 668/UBND -TH , ngày 21 tháng 8 năm 2017 về việc mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống quốc dân năm học 2017-2018 của Ủy ban nhân dân Quận Ô Môn;

        - Thực hiện thu hộ theo hợp đồng Bảo hiểm Bảo việt Ô Môn số 28/TTKTBH/D03/2017, ngày 7 tháng 8 năm 2017.

        - Ban giám hiệu và Ban đại diện CMHS trường Mẫu giáo Thới Hòa, kính trình đề nghị đến UBND Phường Thới Hòa cho phép trường thu các khoản đóng góp như sau:

* CÁC KHOẢN THU:

I. THU BẮT BUỘC:

1. HỌC PHÍ:

       - Thu học phí : 68.000đ/cháu/tháng x 9 tháng = 612.000đ (Thu theo tháng)    

      + Miễn học phí: Đối với các trường hợp sau:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước (Có sổ nghèo hợp lệ, có tên trẻ).

6. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Giảm học phí: Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo;

II. THU HỘ:

- Bảo hiểm tai nạn học sinh trường mầm non: 120.000đ/ cháu/ năm.

Rất mong được sự chấp thuận của UBND Phường Thới Hòa.

 

TM. BĐD CMHS                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Hồng My                                                 Ngô Thị Xuân Thủy

 

          DUYỆT  UBND PHƯỜNG THỚI HÒA