Thực đơn hôm nay

NHÀ TR

Sáng
  1.  Miến thịt - mực 
  2.  Sữa chua
Trưa
  1.  Thịt kho su su
  2.  Canh bí đỏ + tôm 
  3.  Bắp cải xào
Xế
 Uống sữa - bánh ngọt

MẪU GIÁO

Sáng
  1.  Miến thịt - mực 
  2.  Sữa chua
Trưa
  1.  Thịt kho su su
  2.  Canh bí đỏ + tôm 
  3.  Bắp cải xào
Xế

      Uống sữa - bánh ngọt

      

 

Góc của Bé
Theo một nghiên cứu cho thấy, các bé từ 5 -9 tháng tuổi có khả năng ghi nhớ và nhận diện khuôn mặt tốt hơn so với người lớn. Như một bản...
Góc phụ huynh
Thông báo
Quay lại

Thông báo lịch học chuyên môn hè

Ngày 11/07/2018, 09:04
Từ 8-10/8/2018 học chuyên đề 1 Từ ngày 15-17/8/2018 học chuyên đề 2 Từ 22-24/8/2018 học chuyên đề 3 Thành phần: Ban giám hiệu và tất cả giáo viên
Học chuyên môn hè năm 2018

UBND QUẬN Ô MÔN            CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TO                  Độc lp - Tự do - Hnh phúc

 

S: 312/PGDĐT                                Ô Môn, ngày 06 tháng 7 năm 2018

V/v tổ chức BDTX năm 2018 cho CBQL, GV mm non

 

 

nh gửi: Các cơ sở giáo dc mầm non trong quận.

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào to thành phố Cần Thơ vviệc đào tạo, bi dưỡng CBCCVC năm 2018,

Phòng Giáo dc và Đào tạo quận Ô Môn tổ chức bồi dưỡng thường xuyên năm 2018 cho Cán bQLGD, giáo viên mm non cốt cán các chuyên đề sau:

 

STT

 

Tên chuyên đề

 

Số lớp

Số hc viên

 

Thời gian

 

 

1

Chuyên đ1: Bồi dưỡng ứng dng phương pháp giáo dục Montessori trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ

 

 

3 lớp

 

 

370

 

Từ ngày 08à10/8/2018

 

2

Chuyên đ2: Bồi dưỡng ứng dng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt đng vui chơi.

 

3 lớp

 

370

 

Từ ngày 15à17/8/2018

 

3

Chuyên đề 3: Giáo dục kỹ năng sng cho trẻ mầm non

 

3 lớp

 

370

Từ ngày 22à24/8/2018

 

* Thành phần tham dự:

- Ban giám hiệu và giáo viên các trường mầm non, mu giáo trong quận. - Chủ cơ sở và giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đc lập tư thục.

* Số lượng người tham dự được phân bổ như sau:

 

STT

 

Qun, huyện

 

Chuyên đề 1

 

Chuyên đề 2

 

Chuyên đề 3

 

1

 

MN Hướng Dương

 

37

 

37

 

37

 

2

 

MN Sao Mai

26

26

26

 

3

 

MN Sen Hồng

27

27

27

 

4

 

MN Thới Long

24

24

24

 

5

 

MG Thới Long

23

23

23

 

6

 

MG Long Hưng

 

26

 

26

 

26

 

7

 

MG Long Hưng 2

 

21

 

21

 

21

 

 

STT

 

Qun, huyện

 

Chuyên đề 1

 

Chuyên đề 2

 

Chuyên đề 3

 

8

 

MG Thới Hòa

 

32

 

32

 

32

 

9

 

MN Thới An

26

26

26

 

10

 

MN Anh Đào

36

36

36

 

11

 

MN Phước Thới

22

22

22

 

12

 

MN Phước Thới 2

30

30

30

 

13

 

MN Trường Lạc

32

32

32

 

14

 

MG Trường Lạc

 

12

 

12

 

12

 

 

NTLMGĐLTT

 

32

 

32

 

32

 

Tổng Cng

 

370

 

370

 

370

 

Riêng các nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập tư thục mỗi cơ sở tham dự 02 người (chủ cơ sở và 01 giáo viên)

Các đơn vị gửi danh sách (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dc và Đào tạo trước ngày 13/7/2018, qua hộp thư điện tử tontuyetnhung@pgdomon.edu.vn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đnghị các đơn vị cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ và đúng thành phần./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên; - Lưu: VT.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trãi

admin

Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 11570