Thực đơn hôm nay

NHÀ TR

Sáng
  1.  Bún thịt
  2.  Sữa chua
Trưa
  1.  Cơm thịt đậu que
  2.  Canh chua
Xế
 Mì thịt

MẪU GIÁO

Sáng
  1. Bún thịt
  2. Sữa chua 
Trưa
  1. Cơm thịt đậu que
  2. Canh chua
Xế

       Mì thịt   

      

 

Tài nguyên giáo dục