Nhà trường
Giới thiệu trường

Trường Mẫu giáo Thới Hòa

Tiêu chuẩn thiết kế nội thất trường mầm non

Trường mầm non là nơi nuôi dạy những mầm non tương lai của đất nước. Bên cạnh việc thiết kế nội thất phù hợp với tính cách trẻ thơ, việc bố trí các vật dụng về thiết bị học tập và giảng dậy cần đáp ứng theo chuẩn của Bộ giáo dục.

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình GDMN

Chương trình Giáo dục mầm non là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước, đồng thời là căn cứ để đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non có...

Giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác Công đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên (GV) làm công tác Công đoàn (CĐ) không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.